Een aanmelding van een leerling uit het buitenland

Een gedegen inventarisatie vooraf is voor de school én de leerling belangrijk.

Scholen krijgen steeds vaker te maken met instroom van leerlingen uit het buitenland. Het gaat dan niet om leerlingen die vanuit de taalklas of een ISK doorstromen, maar om leerlingen die zich rechtstreeks vanuit het buitenland aanmelden bij een school.

Het is voor scholen niet altijd duidelijk of de taalvaardigheid van de leerling voldoende is om het onderwijs te kunnen volgen. Ook zijn er vragen over het niveau waarop de leerling kan starten. Hoewel soms dezelfde termen worden gebruikt om een niveau te duiden, kunnen er in het land van herkomst andere normen worden gebruikt die het niveau bepalen.

Voor een school is een gedegen inventarisatie vooraf belangrijk. Het expertisecentrum heeft daarom een handreiking ontwikkeld met suggesties waarmee scholen in kaart kunnen brengen welke (extra) begeleiding de leerling nodig heeft, waar vakdocenten op kunnen letten in hun les en hoe de start van de leerling er op school uitziet. Mocht de niveaubepaling onduidelijk blijven, dan kan het Expertisecentrum met de school meekijken.

De handreiking is alleen van toepassing op leerlingen uit het buitenland van wie er al een basisniveau Nederlands aanwezig is en die zich zonder ISK-onderwijs aanmelden bij een school. Verwijs ouders naar een ISK als een leerling (12-18 jaar) de Nederlandse taal niet machtig is en pas net in Nederland woont.

Hoe kunnen we je helpen?

Stel hieronder je vraag en dan reageren we zo snel mogelijk.