Linda aan het woord

Linda Plönes werkt als remedial teacher op het Olympus College. Ze begeleidt onder meer nieuwkomersleerlingen bij hun taalontwikkeling. Achtergrondinformatie over deze leerlingengroep en antwoord op vragen die ze zelf heeft, haalt ze bij het Netwerk begeleiding nieuwkomersleerlingen.

Lastige teksten
“Bij ons op school ben ik degene die de extra taalbegeleiding van de nieuwkomersleerlingen verzorg. Ik spreek deze leerlingen meestal 1-op-1, ze hebben per week recht op een half lesuur remedial teaching. Dat vinden ze fijn, ze kunnen bijvoorbeeld hun verhaal vertellen. Regelmatig help ik ze ook met lastige teksten. Als we samen de tekst doornemen voordat de tekst in de les aan bod komt, kunnen ze in de les beter meekomen”, vertelt Linda.

Drie keer per jaar
Op school is ze vaak de vraagbaak als het gaat om de groep nieuwkomersleerlingen. “Maar ik heb natuurlijk ook niet overal antwoord op”, zegt ze. Om zelf meer te weten te komen over deze leerlingengroep, meldde ze zich aan voor het Netwerk begeleiding nieuwkomersleerlingen. Zo’n drie keer per jaar komen de deelnemers bij elkaar om bijvoorbeeld casuïstiek te bespreken of om ‘good practices’ te delen. Linda is er al vanaf het begin bij: “Het mooie is dat het echt gaat om waar wij behoefte aan hebben. We krijgen dus geen kant-en-klaar programma aangeboden.

Kennis, ervaringen en vragen delen we met elkaar bij het Netwerk begeleiding nieuwkomersleerlingen.

Good practices, casussen en vragen
Tijdens de afgelopen bijeenkomst stond bijvoorbeeld het NT2-beleid van de school van een van de deelnemers op het programma. “Ik vond het zinvol om te horen hoe het die collega is gelukt om het NT2-beleid bij haar op school meer op de kaart te zetten. Op mijn school wil ik daar ook graag stappen in zetten. Dus toen ik dit voorbeeld hoorde, dacht ik direct: ‘Daar kan ik ook veel mee’. Het is fijn om je eigen casussen in te brengen en om mee te denken over de casussen van anderen. Of om je vragen te stellen. Ik leer er echt van.”

Samen optrekken
Laura Smedts coördineert het netwerk vanuit het Expertisecentrum ISK. “Iedere school denkt zelf over allerlei thema’s na, toch is het efficiënter om bij vraagstukken samen op te trekken. Ook daar is het netwerk voor.” En blijkt er bij de deelnemers behoefte aan bepaalde kennis en expertise? Dan is daar ook aandacht voor. Laura: “We hebben al verschillende kennisbijeenkomsten gehad, waarvoor we sprekers hadden uitgenodigd. Bepaalde onderwerpen zijn daarna uitgewerkt in factsheets. Ik hoor van deelnemers dat ze dat heel waardevol vinden in hun werk.”

Ook voor docenten en coördinatoren
Volgens Linda is het netwerk ook voor bijvoorbeeld docenten zinvol. “Want eigenlijk zou je de kennis meer in de klas terug willen laten komen”, zegt ze. “En hoe mooi zou het zijn als er op scholen taalwerkgroepen ontstaan. Niet alleen nieuwkomersleerlingen hebben daar veel aan, maar ook andere leerlingen die zwakker zijn in onze taal.” Laura Smedts laat weten dat nieuwe deelnemers zeker welkom zijn. “Ook bijvoorbeeld mentoren en (afdelings)coördinatoren. Deelnemers kunnen altijd bij het Expertisecentrum ISK terecht. Andersom zien wij de deelnemers als sleutelpersonen voor het nieuwkomersthema op hun school. Zo kan er een mooie wisselwerking ontstaan in de begeleiding van deze leerlingengroep.”

 

“Samen optrekken bij vraagstukken rondom nieuwkomerleerlingen is ook efficiënt. Niet iedere school hoeft daar zelf over na te blijven denken. Ook daar is het netwerk voor.”

Kom erbij!

Heb je interesse om komend schooljaar het Netwerk begeleiding nieuwkomersleerlingen te versterken? Je bent welkom! Het netwerk is een samenwerking van Expertisecentrum ISK met Quriuz. De netwerkmomenten voor het schooljaar 2022-2023 zullen binnenkort weer verschijnen om alvast in je agenda te noteren.

Alle onderwijsprofessionals van VO-scholen in de regio Arnhem zijn welkom. Mail jouw interesse voor het netwerk nu of stel aanvullende vragen via info@nadeisk.nl Andere vragen over nieuwkomersleerlingen?
Expertisecentrum ISK denkt graag met je mee.

Hoe kunnen we je helpen?

Stel hieronder je vraag en dan reageren we zo snel mogelijk.